เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง AR, VR, MR, และ XR คืออะไร | We Mahidol

Top Rated Car Covers Up To 50% OffReality Technology ล้ำหน้าไปถึงไหนแล้ว?

เทคโนโลยีเสมือนจริง (Reality) เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีทั้ง AR (Augmented Reality), VR (Virtual Reality) และ MR (Mixed Reality) รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด อย่าง XR (Extended Reality) ที่นำเทคโนโลยี AR, VR และ MR มารวมกันเพื่อนำมาต่อยอดบนโลกความจริงของเรา

ถ้าน้อง ๆ อยากรู้ว่าแต่ละเทคโนโลยีคืออะไร? แตกต่างกันตรงไหน? พี่คิม กู๊ดเบิร์น รุ่นพี่สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล จะมาอธิบายให้ฟัง

พร้อมแนะนำหลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสร้างสรรค์ (Bachelor of Arts and Science in Creative Technology) หลักสูตรนานาชาติที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ (MUIC) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MUICT) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (MUMS) และวิทยาลัยราชสุดา (MURS) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมต่อโลกแห่งเทคโนโลยีกับความต้องการที่หลากหลายของผู้คนในสังคมจากการศึกษาแบบข้ามศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ เปิดสอนสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจอาชีพในกลุ่ม Media Creator, Technological Creator และ Socialmedia หรือ Online Communicator

ติดตามรายละเอียดของหลักสูตรได้ที่ www.muic.mahidol.ac.th

#RealityTechnology #CreativeTechnology #Mahidol #WeMahidol

YouTube : We Mahidol
Facebook : l
Instagram : /
Twitter : l
TikTok : l
มหาวิทยาลัย มหิดล Mahidol University : /
Website : /

You May Also Like