Phiên bản Limousine tiêu chuẩn mới của Thế giới do Người Việt Nam thiết kế và sản xuất. Mọi người vào website để tìm hiểu thêm hoặc liên hệ Hotline 24/7: Miền Nam (Mr.Long 0981.11.95.11); Miền Bắc (Mrs.Mai 0986.60.22.88).

error: Content is protected !!