לירון קפלן, מתוך הרצאה בנושא טרנספורמציה דיגיטאלית במחלקת המכירות
בגוגל קמפוס תל אביב

Management Tools to develop the New Sales Rep
Out of a lecture on Sales Digital Transformation
@ Google Campus, Tel Aviv.

Liron Kaplan, Bseller Co-Founder

Follow Liron:
LinkedIn –

Follow Bseller:
LinkedIn –
Facebook –
Instagram – @bseller_sytm
Web site –

error: Content is protected !!