Các dòng Ford Transit Limousine từ cơ bản đến cao cấp!
Giá từ 1098 triệu!
Vật liệu ghế cao cấp được nhập khẩu từ Châu Âu!

error: Content is protected !!